ინკოტერმსი
INTERLOGISTICS ინკოტერმსი                   
ბეჭდვა
პარტნიორები