საავტომობილო გადაზიდვა
საავტომობილო გადაზიდვა ხასიათდება მოქნილობით და ტვირთის მიწოდების სისწრაფით. ”ინტერ ლოჯისტიკს”-ი კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე მაქსიმალურად მოკლე ვადებში ახორციელებს საერთაშორისო ტრანსპორტირებას ავტომობილების სრული დატვირთვით. ტრანსპორტირების გოეგრაფიული არეალი მოიცავს ტვირთების მოწოდებას თურქეთის, ევროპისა და დ.ს.თ. ქვეყნებიდან საქართველოში.
საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენებით ვახდენთ კონტეინერების გადაზიდვას პორტებიდან საბოლოო დანიშნულების პუნქტებამდე და სხვადასხვა სახის ტვირთების გადატანას საქართველოს ტერიტორიაზე.
ბეჭდვა
პარტნიორები