ნაკრები ტვირთები თურქეთიდან
ჩვენ დაგეხმარებით მცირე ზომის ტვირთების შეკრებაში თურქეთში და სხვა ტვირთებთან ერთად მოწოდებაში. ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ ძვირადღირებული კაპიტალის დაბანდება არასაჭირო მარაგებში.
”ინტერ ლოჯისტიკს”-ის თურქეთის საწყობი განლაგებულია ქ. სტამბულში, სადაც ხდება ტვირთების შეგროვება და შემდეგ მისი ტრანსპორტირება საქართველოში სატვირთო ავტომობილებით.
ბეჭდვა
პარტნიორები