ნაკრები ტვირთები ჩინეთიდან
ჩვენ დაგეხმარებით მცირე ზომის ტვირთების შეკრებაში ჩინეთში და სხვა ტვირთებთან ერთად მოწოდებაში. ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ ძვირადღირებული კაპიტალის დაბანდება არასაჭირო მარაგებში.
ჩინეთში ”ინტერ ლოჯისტიკს”-ის პარტნიორი უზრუნველყოფს ნაკრები ტვირთების დასაწყობებას, შეკრებას და კონტეინერის მოწოდებას საქართველომდე.
ბეჭდვა
პარტნიორები