ნაკრები ტვირთები თურქეთიდან
ჩვენ დაგეხმარებით მცირე ზომის ტვირთების შეკრებაში თურქეთში და სხვა ტვირთებთან ერთად მოწოდებაში. ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ ძვირადღირებული კაპიტალის დაბანდება არასაჭირო მარაგებში.
ნაკრები ტვირთები ჩინეთიდან
ჩვენ დაგეხმარებით მცირე ზომის ტვირთების შეკრებაში ჩინეთში და სხვა ტვირთებთან ერთად მოწოდებაში. ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირება საშუალებას მოგცემთ თავიდან აიცილოთ ძვირადღირებული კაპიტალის დაბანდება არასაჭირო მარაგებში.
საავტომობილო გადაზიდვა
საავტომობილო გადაზიდვა ხასიათდება მოქნილობით და ტვირთის მიწოდების სისწრაფით. ”ინტერ ლოჯისტიკს”-ი კლიენტის მოთხოვნის საფუძველზე მაქსიმალურად მოკლე ვადებში ახორციელებს საერთაშორისო ტრანსპორტირებას ავტომობილების სრული დატვირთვით.
საზღვაო გადაზიდვა
შორ მანძილზე ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის საავტომობილო გადაზიდვების ეფექტურ ალტერნატივად საზღვაო გადაზიდვა ითვლება. საზღვაო ტრანსპორტის უპირატესობა არის გადაზიდვების სიიაფე.
საჰაერო გადაზიდვა
თუ თქვენი ტვირთი ძალიან საჩქაროა და სწრაფად ტრანსპორტირებას მოითხოვს, ავიაგადაზიდვები ამისათვის საუკეთესო გამოსავალია.
საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
იმპორტისა და ექსპორტის საბაჟო დეკლარაციების მომზადება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული მეთოდიკით ხორციელდება. შესაბამისად, საჭიროა საბუთების საფუძვლიანი შემოწმება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ტვირთის მოცდენა და დამატებითი ხარჯები დოკუმენტების უწესრიგობის გამო.
პარტნიორები