ჩვენ შესახებ
კომპანია ”ინტერ ლოჯისტიკს” დაარსდა 2011 წელს თბილისში.

რამოდენიმე წლის წარმატებული მუშაობის შემდეგ, თანამშრომელთა პროფესიონალიზმის მეშვეობით, ”ინტერ ლოჯისტიკს”-ი გადაზიდვების ბაზარზე ჩამოყალიბდა საშუალო სიდიდის სატრანსპორტო კომპანიად.

დღესდღეობით ”ინტერ ლოჯისტიკს”-ი მომხმარებლებს სთავაზობს საავტომობილო, საზღვაო და საჰაერო გადაზიდვების ფართო სპექტრს. კომპანია მჭიდროდ თანამშრომლობს ტრანსპორტირების სფეროში მოქმედ საერთაშორისო ფირმებთან, რაც კლიენტებისათვის მრავალმხრივი მომსახურების მიწოდების საშუალებას იძლევა.

ჩვენი მისიაა, წარმოების, ვაჭრობის და სერვისის სფეროში მოქმედ კომპანიებს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის საერთაშორისო სატრანსპორტო გადაზიდვები ოპტიმალურ ფასად.

ბეჭდვა